Algemeen

Finshare heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op onze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

 

Informatie

De informatie op deze website is slechts algemeen van aard, zij is om die reden niet bedoeld of geschikt voor advies in specifieke situaties. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op de website, of schade door storingen. Dit geldt ook voor andere door ons aangeboden elektronische diensten. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door het Finshare worden onderhouden.

 

Beveiligen van informatie

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Teneinde een adequate beveiliging te kunnen blijven handhaven, kan Finshare in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website en/of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden. Te denken is aan het verplicht en periodiek wijzigen van het toegangswachtwoord, of het uitreiken van een zogenaamde ‘token’, een niet-kosteloos apparaat dat toegangscodes genereert, zoals je deze wellicht al kent van het internetbankieren.

 

Webapplicaties van derden

In het kader van haar dienstverlening stelt Finshare op deze website een of meer webapplicaties ter beschikking van haar cliënten. De cliënten hebben daartoe slechts toegang met toestemming van Finshare, die daartoe inlogcodes verstrekt of laat verstrekken. Finshare streeft ernaar, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde webapplicaties ten allen tijde juist functioneren. Finshare aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van het gebruik en/of de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid en/of het (tijdelijke) niet-functioneren van deze applicaties.

 

Sites van derden

De website van Finshare kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Deze websites van derden worden door Finshare niet gecontroleerd en/of onderhouden. Finshare aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Persoonlijk, niet-commercieel gebruik en/of vermenigvuldigen van de informatie op deze website is toegestaan. Commercieel gebruik, vermenigvuldigen en/of publiceren in welke vorm dan ook van (de inhoud van) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Finshare. Finshare hebben alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten, ten aanzien van de informatie, namen, logo’s en afbeeldingen in welke vorm dan ook op deze website. Slechts met schriftelijke toestemming van Finshare kunnen derden hyperlinks en/of toepassingen aanbrengen op haar site.

 

Wijzigingen

Finshare behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

 

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Finshare zijn algemene voorwaarden van toepassing.