Bel ons:

Bel voor een vrijblijvende afspraak:

Heb je gebruik gemaakt of maak je nog steeds gebruik van de NOW-regeling? Dan moet er na afloop van de NOW-periode bij het UWV om een definitieve vaststelling worden gevraagd. Soms moet daar een accountantsverklaring of een derdenverklaring bij. Hoe zit dat?

Eerst een voorschot, dan een definitieve vaststelling

De NOW is aangevraagd bij het UWV. Het UWV keert in eerste instantie een voorschot uit van 80%, verspreid over drie termijnen. Vanaf 7 oktober 2020 kan de definitieve berekening NOW worden aangevraagd voor de eerste aanvraagperiode. Voor wanneer deze aanvraag uiterlijk ingediend moet worden hangt af van of je een verklaring met de aanvraag moet meesturen:

  • Als je geen verklaring hoeft mee te sturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
  • Als je een derdenverklaring moet meesturen, heb je tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag doen.
  • Als je een accountantsverklaring moet meesturen, heb je tot en met 29 juni 2021 de tijd om een aanvraag doen.

Voor de NOW 2.0 en NOW 3.0 zijn de termijnen nog niet bekend.

In de beslissing die je hebt ontvangen over het voorschot staat mogelijk een andere aanvraagtermijn. Die informatie klopt niet. Ook staat in deze brief mogelijk ten onrechte dat er een accountantsverklaring nodig is. Of u een accountantsverklaring of derdenverklaring moet meesturen, hangt af van de situatie. Zie daarvoor hieronder meer.

Accountantsverklaring of derdenverklaring noodzakelijk?

Of je een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met de aanvraag van de definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van het voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of er een aanvraag als onderdeel van een groep of concern is gedaan. Bekijk hieronder het overzicht van de verschillende verklaringen.

In de volgende situaties is een accountantsverklaring verplicht:

  • Bij een voorschot van € 100.000 of meer.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).
  • Voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern. Hiervoor geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.
  • Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

In de volgende situaties is een derdenverklaring verplicht:

  • Bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Deugdelijke administratie vereist

Was het voorschot dat is ontvangen minder dan € 100.000 dan is een accountantsverklaring dus niet noodzakelijk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er ook dan een deugdelijke administratie gevoerd moet zijn. Er zal hierop steekproefsgewijs gecontroleerd worden door het UWV en uit de administratie moet dan het percentage omzetdaling én de loonsom aangetoond kunnen worden.

Hoe dan?

Wij kunnen je helpen met de afrekening van de ontvangen NOW-gelden. Een derdenverklaring kunnen wij zelf afgeven maar ook voor een accountantsverklaring kunnen wij de voorbereidende werkzaamheden verrichten waarna een bevoegd accountant uit ons netwerk de benodigde verklaring af kan geven. Als je vragen hebt over de afrekening van de NOW neem dan contact met ons op.